Pro zájemce

Sdružení výrobců protektorů České republiky (SVP ČR) je zájmovým sdružením právnických osob a bylo založeno statutárními zástupci předních výrobců protektorů v ČR. Sdružení je otevřené pro další zájemce z řad výrobců protektorů a podnikatelských subjektů – výrobců pneumatik a jejich obchodních zástupců, dodavatelů strojů a zařízení, dodavatelů materiálů pro výrobu, společností zabývajících se likvidací odpadů z výroby protektorů, vydavatelství odborného tisku a společností působících v oblasti zavádění a řízení systémů kvality.

Předmětem činnosti sdružení je vzájemná spolupráce a výměna zkušeností s cílem zvyšování kvality protektorů z hlediska bezpečnosti silničního provozu, efektivity jejich používání a v neposlední řadě propagace obnovy ojetých pneumatik, jakožto činnosti přispívající k ochraně životního prostředí. Členství v SVP ČR je dvojí – řádné (vyhrazené pouze pro právnické osoby jejichž předmětem činnosti je výroba protektorů) a přidružené, pro ostatní zájemce.

Přidruženým členům SVP ČR nabízí možnost presentace společnosti a její produkce na tzv. rozšířeném zasedání správní rady. Členy správní rady jsou statutární zástupci řádných členů. Rozšířené zasedání správní rady se koná minimálně 2x ročně.

Členské příspěvky – výši členských příspěvků upravují stanovy SVP ČR. Výši členského příspěvku schvaluje správní rada a činí min. 10 000,- Kč za kalendářní rok. Přijetí „přidruženého“ zájemce schvaluje správní rada na základě závazné přihlášky.

Přihlášku můžete vyplnit zde.