Sdružení výrobců protektorů České republiky

Sdružení výrobců protektorů České republiky (SVP ČR) je zájmovým sdružením právnických osob a bylo založeno statutárními zástupci předních výrobců protektorů v ČR. Sdružení je otevřené pro další zájemce z řad výrobců protektorů a podnikatelských subjektů – výrobců pneumatik a jejich obchodních zástupců, dodavatelů strojů a zařízení, dodavatelů materiálů pro výrobu, společností zabývající se likvidací odpadů z výroby protektorů, vydavatelství odborného tisku a společností působících v oblasti zavádění a řízení systémů kvality.

SVP ČR je členem mezinárodní asociace výrobců protektorů BIPAVER, (Bureau international permanent des associations de vendeurs et rechapeurs de pneumatiques.)

Podmínky členství upravují stanovy VP ČR.

Předmětem činnosti sdružení je vzájemná spolupráce a výměna zkušeností s cílem zvyšování kvality protektorů z hlediska bezpečnosti silničního provozu, efektivity jejich používání a v neposlední řadě propagace obnovy ojetých pneumatik, jakožto činnosti přispívající k ochraně životního prostředí. K dosažení těchto cílů SVP ČR vytváří platformu pro výměnu zkušeností při zavádění systémů řízení kvality, pořádá odborná školení a nabízí státním orgánům spolupráci při přípravě a zpracování legislativy (zákonů a vyhlášek) týkajících se daného oboru.